Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

 

Misyon

Meslek Yüksekokulumuzun temel amacı; ülkemizdeki sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan donanımlı, alanlarında iyi yetişmiş “mesleki ve teknik” alanda yeterli bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden, teorik ve pratik bilgilerini bir arada kullanabilen özgüvenli, katılımcı, toplumsal değerlere önem veren, bilgiye ulaşmasını bilen, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünen kalifiye eleman yetiştirmektir. 

  

Vizyon

Sektörlerindeki kalifiye eleman, bir ülkenin kalkınmasında en önemli faktördür. Ülkemizdeki en önemli eksiklik  sektörlerdeki “kalifiye ara elemanı” eksikliğidir. Banaz Meslek Yüksekokulu endüstri ve hizmet kapsamındaki ihtiyaçları giderme anlamında öğrencilerin eğitimini ve hazırlığını sağlamakta ve 21. Yüzyılda Türkiye’nin gelişime yardımcı olmaktadır.