Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

 

Misyon

Meslek Yüksekokulumuzun temel amacı; ülkemizdeki sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan donanımlı, alanlarında iyi yetişmiş “mesleki ve teknik” alanda yeterli bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden, teorik ve pratik bilgilerini bir arada kullanabilen özgüvenli, katılımcı, toplumsal değerlere önem veren, bilgiye ulaşmasını bilen, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünen kalifiye eleman yetiştirmektir. 

  

Vizyon

Banaz’a öncülük eden ve bölge ekonomisinin rekabet gücünü artıran; endüstri ve hizmet kapsamındaki ihtiyaçları giderme anlamında öğrencilerin eğitimini ve hazırlığını sağlayarak ülkemizin gelişimine katkıda bulunan mezunlar yetiştiren bir meslek yüksekokulu olmak.

 

Temel Değerlerimiz

 

Öğrenci Merkezli Yönetim Anlayışını,

Aklın ve Bilimin Işığında;

Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, üretken, düşünce ve ifade özgürlüğünü, bilimsel yaklaşımı, yenilikçiliği, etik kurallara uygunluğu, kaliteyi, toplumsal ve bölgesel sorunlara duyarlı olmayı  temel değerlerimiz olarak görmekteyiz.