Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

 

Program Adı

İÇ MEKAN TASARIMI

Program Türü

ÖNLİSANS

Program Süresi

2 YIL

Öğrenim Türü

ÖRGÜN

Puan Türü

TYT

Öğrenim Dili

TÜRKÇE

Kontenjan

55

Hazırlık Durumu

YOK

Staj Durumu

30 İŞ GÜNÜ

Taban Puanı

204,05592

En Düşük Başarı Sıralaması

1.521.024

Program Kabul Koşulları

Özel bir koşul bulunmamaktadır.

Program Özel Koşulları

Özel bir koşul bulunmamaktadır.

Burs Olanakları

Programa Özel Burs Bulunmamaktadır. Kredi Ve Yurtlar Kurumunun Burs İmkânlarından faydalanabilinir.

Programa Özel Materyal Bilgileri

Programda uygulama dersleri için çeşitli atölye malzemeleri (cetvel, gönye, pergel, boya, fırça, vb. ) kullanılmaktadır.

Program Kazanımları

1. İç Mekan Tasarımı alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

2. İç Mekan Tasarımı alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerileri kazanma, edindiği bu bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

3. İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve ekip çalışmalarında ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, diğer ekip çalışanları ile işbirliği yapabilme.

4. İç Mekan Tasarımı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

5. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

6. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olma.

7. İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili sahip olduğu temel düzeydeki bilgi, beceri ve düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

8. İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

9. İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili etkinlikleri planlamada, Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri takip etmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknolojiyi kullanabilme becerisine sahip olma.

10. Alanının gerektirdiği temel bilgisayar programlarını kullanabilmenin kullanabilme.

11. İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

12. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı oldukları program müfredatındaki dersleri alıp başarılı olarak, toplam 120 AKTS’yi tamamlayıp ve Genel Not Ortalaması En Az 2.00 Olan Öğrenci Mezun Olmaya Hak Kazanır.

Yerleşke Bilgileri

ANKARA-İZMİR KARAYOLU 3.KM. BANAZ / UŞAK

Çift Anadal Durumu

YOK

Yan Dal Durumu

YOK

 

 


Oluşturma: 24 Mart 2021