Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

 

Uşak Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Bütünleşik Kalite Çalışmaları kapsamında, birimimiz 2020 yılı öz değerlendimesi ve iyileştirilmesine yönelik DİZ ekibi toplantısı gerçekleştirilmiştir. Birimimiz Karahallı MYO tarafından değerlendirilmiş, 2021 yılı Kalite Çalışmalarında yapılabilecek iyileştirmeler tartışılmıştır. 

Kendilerine teşekkür eder, 2021 yılının hepimiz için başarılı bir yıl olmasını dileriz.
 
 
 
 
 


17 Şubat 2021