Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

Kalite - Stratejik Yönetim- Özdeğerlendirme Süreci Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi

 

Öğr. Gör. Barış Sardoğan

 

Saat / 14:00

6

Kasım 2020

 

 

10

Kasım 2020

"Covid-19, Bağışıklık Sistemi ve Beslenme"

 

Bengü Burcu İPEK

 

Saat:  17:00            Bağlantı Linki

“Kariyer Planlama Dersi Kapsamında Panel”

 

Çağlar SAMANCI
Uşak Mimarlar Odası Başkanı

 

Saat / 13:15            Bağlantı Linki

11

Kasım 2020

 

 

12

Kasım 2020

 

 

13

Kasım 2020

 

 

14

Kasım 2020

 

 

15

Kasım 2020

 

 

16

Kasım 2020

 

Covid-19 Pandemi Süreci ve Alınması Gereken Tedbirlere Yönelik Eğitim

 

Öğr. Gör. Dr. Tolga Yeşil

 

Saat / 17:00       Bağlantı Linki

17

Kasım 2020

 

 

18

Kasım 2020

“Beden Dili ve Etkili İletişim Konulu Online Eğitim”

 

Doç.Dr. Zülfiye ŞENTÜRK

 

Saat / 14:00            Bağlantı Linki

"Makale Yazma ve Yayın Süreci Tasarımı"

 

Doç. Dr. Utku KÖSE

 

Saat / 10:30            Bağlantı Linki

19

Kasım 2020

 

 

20

Kasım 2020

"Banaz İlçesinin Tanıtımı ve Turizm Potansiyeli"

 

Dr. Öğr. Üyesi Veli Erdinç ÖREN

 

Saat / 11:00            Bağlantı Linki

 

21

Kasım 2020

 

 

22

Kasım 2020

 

 

23

Kasım 2020

 

Maske Tasarım Workshop Etkinliği


Öğr. Gör. Aslı ERDEM 
Öğr. Gör. Can GÖKÇE 
Öğr. Gör. Fatma CAN

Saat / 15:00       Bağlantı Linki

24

Kasım 2020

 

 

25

Kasım 2020

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) / Öğrenci Bilgi Sistemi Temel Eğitimi-I

Ahmet UÇMAZ / Ayten AKGÜN / 
Ayten ÖKSÜZ

Saat / 14:00       Bağlantı Linki

Turnitin ve Ithenticate Online Kullanıcı Eğitimi

Süleyman BİLGİÇ

Saat / 17:00    Bağlantı Linki

 

 

 

1

Aralık 2020

Evde Kullanılan Kimyasallar Hakkında Bilgilendirme Semineri


Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Alkan ALKAYA

Saat / 15:00    Bağlantı Linki 

Pandemi Sürecinde Hijyen Kontrolü İçin Kullanılan Kimyasallar

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Elmalı Gülbaş

Saat / 15:00    Bağlantı Linki 

9

Aralık 2020

 
 

10

Aralık 2020

Kalite Yönetim Süreci ve Kaliteyi Arttırmaya Yönelik Eğitim

 

Öğr. Gör. Dr. Tolga Yeşil

Saat / 12:20      Bağlantı Linki
 

 Hava Kalitesi Nedir? Hava Kalitesini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar

Dr. Öğr. Üyesi Melek Gökmen Karakaya

Saat / 15:00       Bağlantı Linki

23

Aralık 2020

 

 

 

 

Online


17 Ocak 2020