Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

Kalite - Stratejik Yönetim- Özdeğerlendirme Süreci Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi

 

Öğr. Gör. Barış Sardoğan

 

Saat / 14:00

6

Kasım 2020

 

 

10

Kasım 2020

"Covid-19, Bağışıklık Sistemi ve Beslenme"

 

Bengü Burcu İPEK

 

Saat:  17:00            Bağlantı Linki

“Kariyer Planlama Dersi Kapsamında Panel”

 

Çağlar SAMANCI
Uşak Mimarlar Odası Başkanı

 

Saat / 13:15            Bağlantı Linki

11

Kasım 2020

 

 

12

Kasım 2020

 

 

13

Kasım 2020

 

 

14

Kasım 2020

 

 

15

Kasım 2020

 

 

16

Kasım 2020

 

 

17

Kasım 2020

 

 

18

Kasım 2020

“Beden Dili ve Etkili İletişim Konulu Online Eğitim”

 

Doç.Dr. Zülfiye ŞENTÜRK

 

Saat / 14:00            Bağlantı Linki

"Makale Yazma ve Yayın Süreci Tasarımı"

 

Doç. Dr. Utku KÖSE

 

Saat / 10:30            Bağlantı Linki

19

Kasım 2020

 

 

20

Kasım 2020

"Banaz İlçesinin Tanıtımı ve Turizm Potansiyeli"

 

Dr. Öğr. Üyesi Veli Erdinç ÖREN

 

Saat / 11:00            Bağlantı Linki

 

21

Kasım 2020

 

 

22

Kasım 2020

 

 

23

Kasım 2020

 

Maske Tasarım Workshop Etkinliği


Öğr. Gör. Aslı ERDEM 
Öğr. Gör. Can GÖKÇE 
Öğr. Gör. Fatma CAN

Saat / 15:00       Bağlantı Linki

24

Kasım 2020

 

 

25

Kasım 2020

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) / Öğrenci Bilgi Sistemi Temel Eğitimi-I

Ahmet UÇMAZ / Ayten AKGÜN / 
Ayten ÖKSÜZ

Saat / 14:00       Bağlantı Linki

Turnitin ve Ithenticate Online Kullanıcı Eğitimi

Süleyman BİLGİÇ

Saat / 17:00    Bağlantı Linki

 

 

 

1

Aralık 2020

Evde Kullanılan Kimyasallar Hakkında Bilgilendirme Semineri


Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Alkan ALKAYA

Saat / 15:00    Bağlantı Linki 

Pandemi Sürecinde Hijyen Kontrolü İçin Kullanılan Kimyasallar

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Elmalı Gülbaş

Saat / 15:00    Bağlantı Linki 

9

Aralık 2020

 
 

10

Aralık 2020

Kalite Yönetim Süreci ve Kaliteyi Arttırmaya Yönelik Eğitim

 

Öğr. Gör. Dr. Tolga Yeşil

Saat / 12:20      Bağlantı Linki
 

 Hava Kalitesi Nedir? Hava Kalitesini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar

Dr. Öğr. Üyesi Melek Gökmen Karakaya

Saat / 15:00       Bağlantı Linki

23

Aralık 2020

 

 

 

Online


17 Ocak 2020