Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

 

Okulumuzda devamsızlıktan kalan öğrencilerin listesi ekte sunulmuştur. 

Senatomuzun "Mazeretleri nedeniyle  (2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde) çevrimiçi yayınlanan derslerin en az yüzde altmışına (%60) devam etme zorunluluğu şartını sağlayamayan öğrencilerin, mazeretlerini belgelendirerek müracaatta bulunmaları halinde, bu öğrencilerin durumlarının ilgili akademik birim yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanması Üniversitemiz Senatosunun 09.06.2021 tarih ve 3 nolu kararı ile uygun görülmüştür." kararı uyarınca 17 Haziran saat 16.00'a kadar mazeretlerini belgelendirerek banazmyo@usak.edu.tr  adresine dilekçe ile müracaatta bulunmaları halinde mazeretleri değerlendirilecektir.

 

 

BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU DEVAMSIZLIK LİSTESİ

 

 


14 Haziran 2021