Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

 

Sınav Maddi Hata Dilekçesi

Öğrenciler ara sınav, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavlarının sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi izleyen beş iş gün içinde maddi hata nedeniyle itiraz edebilirler. 

İtiraz, ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine maddi hata dilekçesi ile yapılır. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. 

 

Mazeret Sınav 

Öğrenciler giremedikleri dersin sınavı için ilgili formu doldurarak mazeret durumlarını belirtir (varsa ilgili mazaret belgelerini ekler) ve başvurularını Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine iletirler. 

 

İlgili formlar için ÖĞRENCİ menüsü FORMLAR ve DİLEKÇELER  

 

 

 

Banaz Meslek Yüksekoklu web sitesinde yer alan

anket ve formlar üzerinden yapılan başvurular

KABUL EDİLMEYECEKTİR. 

 

 

 

 

11 Mayıs 2021