Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

Küresel salgın Yeni Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bazı kararlar alınmış olup 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine münhasır olmak üzere;

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmadan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin imkânlar nispetinde, sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi ile yapılmasına karar verilmiştir. Eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan yürütülebilmesi için, her düzeydeki yükseköğretim programlarında yer alan derslerin "teorik kısımlarının gerekli teknik alt yapı ve yeterliğe haiz olmaları durumunda" hangilerinin uzaktan ve dijital öğretim yöntemi ile yapılacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca karar verilmesine imkân tanınmıştır.

COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkânlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak;

1.    Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerimizin, talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,

2.    Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına, karar verilmiştir.

3.    Kayıt dondurma talepleri için öğrencilerimizin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular  Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden “Başvuru İşlemleri/Kayıt Dondurma Başvuru” alanından 15 Nisan 2020 tarihi mesai bitimine kadar alınacaktır.

 

4.    İlgili Yükseköğretim Kurulu kararı Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin pandemi dolayısı ile olası mağduriyetlerinin giderilmesi için alındığından 2019-2020 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında ders kaydı yaptırmayan öğrenciler, başvuru yapamayacaktır.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı için tıklayınız.


14 Nisan 2020