Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

KAYITLARLA İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu’nu kazandım şimdi ne yapmalıyım?

Öncelikle, www.usak.edu.tr ana sayfasında Duyurular bölümünde yayınlanan konuyla ilgili olan duyuru metnini ve metinde yer alan “Kayıt Kılavuzunu” dikkatlice inceleyeniz. Bu kılavuzda kayıt yeri, kayıt tarihleri ve kesin kayıt için gerekli belgelerin neler olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca öğrenim ücreti yatırması gereken ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri öğrenim ücreti miktarları ile yatıracakları bankayla ilgili bilgilere “Kayıt Kılavuzundan” ulaşabilirler.

Üniversiteye kayıt işlemleri hangi tarihlerde yapılıyor?

ÖSYM merkezince yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Üniversitemiz internet sayfasında yer alan “Duyurular” bölümü altında kayıt yaptıracak olan öğrenciler için gerekli bilgilerin yer aldığı bir duyuru metni ve “Kayıt Kılavuzu” yayınlanacaktır.2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için kayıt tarihleri 19-23 Ağustos 2019, elektronik kayıt tarihleri 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kesin kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

Kesin kayıt işlemlerinde istenen belgelerin yer aldığı Kayıt Kılavuzu kayıt duyurusu içerisinde mevcuttur. Dilerseniz bu duyuru içerisinden gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

Öğrenci numaramı bilmiyorum, nereden öğrenebilirim?

Üniversitemize kesin kayıt yaptıracak olan öğrencilerin, öğrenci numaralarını öğrenebilmeleri için gerekli internet adresi www.usak.edu.tr ana sayfasında Duyurular bölümünde yayınlanan kayıt duyurusu ve “Kayıt Kılavuzu” içerisinde mevcuttur. Ayrıca www.usak.edu.tr adresinde İdari Birimler/Daire Başkanlıkları altında yer alan “Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı” internet sayfasındaki “Otomasyon” bağlantısını kullanarak da öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz.

Eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Üniversitemiz internet sayfasında yer alan “Akademik Takvim” bağlantısını kullanarak, derslerinizin ne zaman başladığı, ne zaman biteceği, yarıyıl sonu sınavlarınızın ne zaman yapılacağına dair bilgilere erişebilirsiniz.

Kayıt tarihlerini kaçırırsam ne olur?

Belirtilen tarihlerde kesin kaydınızı yaptırmamanız halinde kayıtla ilgili hiçbir hak talep edemezsiniz.

Kesin (Yeni) kayıtta, ÖSYS Kılavuzunda istenen belgelerden başka belge istenir mi?

ÖSYS tarafından bildirilen kayıt belgeleri dışında belge istenebilir. Bu belgeler Üniversitemiz internet sayfasında Duyurular bölümünde yer alan kayıt duyurusundaki “Kayıt Kılavuzunda” yayınlanmıştır.

Lise diplomamı kaybettim kaydım yapılır mı?

Lise diplomanızı kaybettiğinize ilişkin, mezun olduğunuz ortaöğretim kurumuna başvurarak diplomanız yerine alacağınız diplomanızı kaybettiğinizi gösteren resmi belge ile Üniversitemize kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Askerlik Durum Belgesi getirmek zorunda mıyım?

Kesin kayıtlar sırasında askerlik durumunuz ile ilgili e-devlet kapısı sisteminden sorgulama yapılacak olup, hakkınızda “askerlik şubenize başvurun” ibaresi bulunması durumunda bağlı olduğunuz askerlik şubesine yönlendirileceksiniz. (1991 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların askerlik durumlarını gösteren belgelerini yanlarında getirmeleri faydalı olacaktır.) Askerlik Durum Belgesini getirmeyen adaylardan ise Askerlik Durum Beyan Dilekçesi alınacaktır. 29 yaşını doldurmuş adayların Askerlik Durum Belgesi getirmesi zorunludur.

 

Nüfus Cüzdan fotokopisini onaylatmak zorunda mıyım?

Nüfus cüzdanı fotokopisinin aslı ile birlikte başvurmanız halinde onay gerekmemektedir.

Eksik belge/belgelerin fotokopisi ile kayıt yaptırabilir miyim?

Diploma, Öğrenim Ücreti Dekontu (ikinci öğretim ve uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler için) ile 29 yaşını doldurmuş erkek adaylarda Askerlik Durumu Belgesi olmadan kesin kaydınız gerçekleştirilmeyecektir.

Kayıt tarihlerini kaçırırsam ne olur?

Belirtilen tarihlerde kesin kaydınızı yaptırmamanız halinde kayıtla ilgili hiçbir hak talep edemezsiniz.

Mezun durumundayım sadece stajım kaldı öğrenim ücreti ödeyecek miyim? 
Kayıtlı olduğunuz programa ait tüm derslerinizi almış ve başarılı olmuş sadece stajınız kalmışsa öğrenim ücreti ödemenize gerek yoktur.

Burs nedir? 
T.C. vatandaşı yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan hangi öğrenciler yararlanabilir?

 • Ön lisans öğrencileri,
 • Lisans öğrencileri,
 • Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu,anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)
 • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)
 • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)
 • Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
 • ÖSS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100’e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),
 • Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,
 • Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,
 • İkinci öğretim de okuyan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir öğrenci hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan yararlanamayacak olan öğrenciler kimlerdir?

 • Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
 • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
 • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler,
 • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
 • Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,
 • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
 • Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında , en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
 • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

 

 


19 Ağustos 2019