Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

 

 

T.C. Uşak Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 22. Maddesinin (2) bendi gereğince; Mezun olan öğrencilerin, öğrenci kimlik kartlarını diploma servisine teslim etmeleri gerekir. 

 

 

Not:

 

1.     İlişik kesme esnasında Öğrenci Nüfus Cüzdanını, Kimlik kartını veya gazete kayıp ilanını (Vekâletname var ise aslı, vekilin nüfus Cüzdanı) birim öğrenci işlerine ibraz etmesi halinde öğrencinin ilişik kesme işlemleri başlatılacaktır.

 

2.  İlişik kesme belgesinin yanında öğrenci kimlik kartı veya gazete kayıp ilanı olmaması halinde kesinlikle Diploma teslimi yapılmayacaktır.

 

 

3. İlişiği kesilen tüm öğrencilerin ( Mezun, Kendi isteği ile Ayrılan, v.b...) kimlik kartları teslim etmeleri zorunludur.

 

4. Öğrencilerin mağdur olmamaları için bu hususun okul duyuru panolarında ve web sayfalarınızda duyurulması rica olunur.

 

 


24 Ocak 2019