Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

 

Programın Amacı :

İç Mekan Tasarımı Programı, yapıların iç mekanlarının düzenlenmesi konusunda gerekli tasarımları gerçekleştirmek için sanat, mimarlık ve teknoloji kavramlarını aynı potada eriterek çağdaş çizim ve sunum teknikleri kullanarak nitelikli projeler oluşturulmasının her aşamasını içeren, yurt içi ve yurtdışında geniş ve etkin bir yere sahip konulardan biridir.

İç Mekan Tasarımı programının amacı; değişen tüketici ve üretici ihtiyaç ve gereksinimleri sonucu sanat ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen, tasarladığı mekanların gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve teknik donanımı uluslararası standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde, çağdaş tasarımcılar yetiştirmektir. Bu maksatla; İç Mekan Tasarımı konusunda gerekli temel bilgi, beceriye sahip, evrensel ve bilimsel eğitimi temel alan, teorik bilgileri pratikle birleştirebilen, mesleğin gereklerini yerine getirebilen, alanında sorunları algılayan, çözüm üretebilen, teknolojik gelişmeleri izleyen, etik değerlere, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip İç Mekan Tasarımı teknikerleri yetiştirmek hedeflenmiştir.

 

Programın Sektördeki Yeri :

Türkiye genelinde yapılan araştırmaların genelinde endüstri kuruluşlarının, özellikle iç mekanlar için üretim yapan işletmelerin, en büyük sorunlarından biri özgün tasarım yapabilecek teknik eleman eksikliğidir. Tasarımcı sorunu birçok sektörün ortak sorunudur ve teknik eleman açığı çok fazladır. Bu programla amaçlanan; işletmelerde ve bürolarda ihtiyaç duyulan tasarımcı iş gücü ihtiyacını karşılamaktır. Mobilya ve Dekorasyon Atölyelerinin tasarım bölümlerinde, Restorasyon firmalarında proje elemanı olarak mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım bürolarında vb. sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör olarak çalışabilirler.  Ayrıca Dikey Geçiş Sınavını kazanmaları halinde ilgili Fakültelerin ilgili bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

 

Program Bilgi Paketi :

Müfredat ve ders içeriklerine erişmek için TIKLAYIN.

 

 Program Öğretim Elemanları :

 

Öğr. Gör. Aslı ERDEM

Öğr. Gör. Dr. Aslı DOĞAN

Öğr. Gör. Şahser GÜVEN

asli.erdem@usak.edu.tr

asli.dogan@usak.edu.tr

sahser.guven@usak.edu.tr

3530

3534

3528