Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

 

Taban ve Tavan Puanları:  250,54063 – 273,44322 "2019 YKS"

 

Kazanılan Unvan: Ön Lisans Mezunu Laboratuvar Teknikeri 

 

Program Hakkında:

Laboratuvar Teknolojisi programı, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojilerinin önemli ve aynı zamanda diğer tüm programlarında aslında içerisinde olan bir programdır. Laboratuvar Teknolojisi programlarında iş imkânlarının çok fazla ve çeşitli alanlarda olması, diğer programlar ile karşılaştırıldığında öğrencilerin tercih sıralamalarına önemli bir avantaj olarak etki etmektedir. Laboratuvar Teknolojisi Programından mezun olanlar; Tarım, Orman ve Gıda Bakanlığının ilgili birimlerinde (Tarım Laboratuvarları, Bitki Laboratuvarları, Gıda Laboratuvarları, Kimya Laboratuvarları), Gıda Kalite Kontrol Müdürlüklerinde, Toprak Mahsülleri Ofisinin ilgili birimlerinde, Gümrük Müsteşarlığına bağlı laboratuarlarda, Çevre ve Orman Müdürlüklerinde ve üniversitelerin ilgili laboratuarlarında Laboratuvar Teknikeri olarak çalışabilmektedirler. Mezunlar ayrıca özel sektörde de ilgili laboratuarlarda çalışabilmektedirler. Bu programı bitiren öğrencilerimizin Dikey Geçiş Sınavı (DGS)  ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümüne geçiş yapabiliyor olmaları da bu bölümün tercih edilmesinde önemli bir etken olmaktadır.

 

Programın Amacı:

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, yeni sistemleri ve teknolojik yöntemleri takip edebilen, yeni ürün tasarımı, üretimi ve kalite kontrolünü yapabilecek yeteneklere sahip, , kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım, laboratuvar ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir. Ayrıca; biyokimya toprak, su, bitki, gıda, yem analizleri ve ile ilgili yöntem belirleyebilecek, uygulamalı analiz yapabilecek ve yapılan analizleri değerlendirebilecek ara eleman yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır.

 

Dersler Hakkında:

1. Sınıf öğrencilerine Kimyada Temel Kavramlar, Analitik Kimya, Temel Laboratuar bilgisi içeren dersler, Meslek Etiği, Temel Bilgi Teknolojileri, Biyoloji, İngilizce, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Farmasötik Analiz ve Endüstriyel Analiz Teknikleri gibi temel derslerin okutulurken, 2. Sınıfta ise ağırlıklı olarak mesleki eğitime ve temel kimya eğitimine yönelik olarak Organik Kimya, Biyokimya, Tıbbi Analiz Teknikleri, Enstrümantal Analiz, Ayırma Yöntemleri, Spektroskopik Yöntemler, Çevre Kimyası, Genel Mikrobiyoloji, Anorganik Kimya, Kalite Kontrol ve Standardizasyon, Proje, Gıda, Su, Toprak Analizler dersleri okutulmaktadır..

 

Mezun Olanların İstihdam ve Çalışma Alanları:

Laboratuvar Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler Laboratuvar Teknolojisi Meslek Elemanı unvanına sahip olup, Mezunlar Laboratuvarlarda tekniker olarak çalışabilmektedir. Mezunlar ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda ve Bakanlığın laboratuvar kısımlarında, Köy Hizmetleri, Devlet Su İşleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Kontrol Laboratuvarları, Gıda Kontrol Laboratuvarları, Atık Su Arıtma Tesisleri, Zirai Mücadele Enstitüleri, Toprak-su-bitki, gübre analizleri yapan laboratuvarlar, her türlü gıda, ilaç, tarımsal girdi üreten fabrikalar, belediye bünyesinde kurulan laboratuvarlar, üniversitenin ilgili bölüm laboratuvarlarında, yem fabrikaları laboratuvarlarında gıda üzerine kurulan işletmelerde ve kendi kuracakları özel laboratuvarlarda çalışabilmektedir.

 

Programdan DGS ile Geçiş Yapılabilen 4 Yıllık Bölümler:

Program mezunları DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile YÖK ün öngördüğü ve aşağıda verilen lisans programlarına girip Lisans tamamlayabilecekleri gibi isterlerse ÖSYM’nin yaptığı LYS sınavlarına da girerek, Üniversitelerin Ziraat, Gıda ve Su ürünleri Mühendisliklerini kazanmaları durumunda Ön Lisans ta aldıkları derslerin ciddi bir kısmını muafiyette kullanarak daha kısa sürede ve daha başarılı olarak bitirebilirler.

 

Laboratuvar Teknolojisi Programı DGS ile girilebilecek lisans programları:

·           Biyoloji

·           Biyomühendislik

·           Hemşirelik

·           Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

·           Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Atölye ve Fiziki İmkânlar:

Bilgisayar laboratuvarı, toprak, su, bitki, gıda, yem ve kimyasal analizlerini yapmaya yetecek donanım ve alt yapıya sahip programa ait laboratuvar. 

 

Program Öğretim Elemanları:

Program Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Hülya ELMALI GÜLBAŞ

Öğretim Elemanı : Dr. Öğr. Üyesi Melek GÖKMEN KARAKAYA