Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

  

Taban ve Tavan Puanları:  170,65969 – 260,83098  "2019 YKS"

  

Kazanılan Unvan: 

Mimari Dekoratif Sanatlar programı bitirenlere “Önlisans Diploması”  ve “Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri” unvanı verilir.

 

Program Hakkında:

Mimari Dekoratif Sanatlar programı,  İç ve Dış Mimarinin bir kolu olan, Restorasyon alanını da içine alan bir programdır. Modern ve tarihi binaların Köşk, Saray, Cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme işlerini gerçekleştiren, ressam, heykeltıraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları ile usta ve işçiler arasında, işleyişi sağlayacak nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedefleyen bir yükseköğretim programıdır.

Programın amacı, alanındaki teknolojik ve sanatsal gelişmeleri göz önünde bulunduran, iç ve dış mimari yapı dekorasyon sanatlarında, yapı dekorasyon malzemelerinin tasarım aşamalarından sonra uygulamaya geçilmesi, hem yeni dekorasyon önerileri getirilirken, hem de sanat ve kültür varlıklarımız olan mimari yapıların aslına uygun bir biçimde korunmasıdır. Tarih, Sosyoloji ve Sanat ortaklıkları ile çalışabilen Mimari Dekoratif Sanatlar Programı ülkemizin açık alanlarından birisi olan “restorasyon” konusunu da içine almaktadır. Mezunlar “tekniker” unvanına sahip olurlar.

  

Programın Amacı:

Programın amacı, alanındaki teknolojik ve sanatsal gelişmeleri göz önünde bulunduran, iç ve dış mimari yapı dekorasyon sanatlarında, yapı dekorasyon malzemelerinin tasarım aşamalarından sonra uygulamaya geçilmesi, hem yeni dekorasyon önerileri getirilirken, hem de sanat ve kültür varlıklarımız olan mimari yapıların aslına uygun bir biçimde korunmasıdır.

 

 Dersler Hakkında:

Mimari ve Dekoratif Sanatlar Programında örgün eğitim verilmektedir. Program ağırlıklı olarak çizim, uygulama ve bilgisayarlı tasarım dersler oluşturmaktadır. Eğitim sürecinin başında teorik, temel sanat ve desen tasarım  alanında dersler verilmektedir. Temel sanat kurallarını ve desen tasarım becerisi kazanan öğrenciler mesleki uygulama derslerinde çalışmalarını ortaya koymaktadırlar. Mesleki bilgilerini güncel teknolojiye uyum sağlayacak şekilde bilgisayar destekli tasarım programları ile görselleştirmesi ve uygulaması yapılmaktadır.

Tüm eğitim dönemi sonunda proje tasarım dersi ile öğrenciler yaratıcılık, estetik, teknoloji kullanımı ve işlevsel üretim ilkeleri ile aldıkları eğitim öğretimle birlikte uygulama ve gerekse yaratıcılık yönüyle özümseyerek üretime dönüştürebilecek nitelikte yetiştirilmektedir.

  

Mezun Olanların İstihdam ve Çalışma Alanları:

Mimari Dekoratif Sanatlar Programı tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkan projeler yapan kamu ve özel sektör işletmelerinde görev alacak teknik elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Cami, saray, tarihi evler, hamamlar gibi yapıların kubbe, tavan ve duvarlarındaki harap olmuş süslemelerin, işlemelerin restorasyonunda çalıştırılmak üzere yetiştirilen kalemkar ve desinatörler ecdat yadigarı eserlerin geleceğe ulaştırılmasına ve turizme kazandırılmasına en büyük katkıyı verecektir.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Vakıflar, Milli Saraylar Müdürlükleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri’nde bu programdan mezun olacak öğrencilerin başlıca çalışma alanları olacaktır. Özel sektörde restorasyon ve iç mimari firmalarında çalışma imkanı bulabilirler.  Ayrıca kendi firmalarını kuran mezunlar da yurt içi ve yurt dışından restorasyon işlerini ihale yoluyla alabilecekleri gibi, firmalara sözleşme karşılığı taşeron olarak projelerin tamamı ya da bir kısmını gerçekleştirebileceklerdir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler; Mimari restorasyonlar, dekorasyon, duvar resmi atölyeleri, vitray ve alçı atölyeleri ile desen tasarım ünitelerinde, tekstil tasarım atölyelerinde, cam-seramik fabrika ve atölyelerinde, iç mimarlıkla ilgili bürolarda çalışabildikleri gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Müzeler gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Özel atölye çalışmaları ile markalaşma yolunda başarı elde edebilirler.

  

Programdan DGS ile Geçiş Yapılabilen 4 Yıllık Bölümler:

     Mimari Dekoratif Sanatları önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde;

·         Çini

·         Eski Çini Onarımları

·         Fotoğraf

·         Geleneksel Türk El Sanatları

·         Geleneksel Türk Sanatları

·         Grafik

·         İç Mimarlık

·         İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

·         Mimarlık

·         Seramik

·         Tezhip

lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

  

Atölye ve Fiziki İmkânlar:

·         280 m2’lik bir seramik atölyesi,

·         75 m2’lik bir teknik çizim atölyesi,

·         75 m2’lik bir tasarım ve uygulama atölyesi,

·         35 m2’lik bir CNC uygulama atölyesi,

·         35 m2’lik bir Serigrafi uygulama atölyesi,

·         Seramik atölyesinde 2 adet büyük seramik fırını, 1 adet deneme fırını vardır.

·         1 adet kütüphane,

·         1 adet 100 kişilik konferans salonu,

·   Bilgisayar laboratuvarı 40 adet bilgisayar ve “Autocad, Corel Draw, Photoshop, Rhinoceros” programları.

 

Program Öğretim Elemanları : 

Program Başkanı : Öğr. Gör. Can GÖKÇE

Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Fatma CAN

Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Fatma Nur TAYLAN

Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Mehmet KÜÇÜK  

Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Önder DÜZ