Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

 

Programın Amaçları

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programının amacı turizm sektöründe ihtiyaç duyulan ara insan gücü ihtiyacının karşılanması için uygulamaya konulan bu programda, öğrencilere servis, kat hizmetleri, mutfak, ön büro ve insan ilişkileri konularında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. 

 

Programın Sektördeki Yeri:

1980 yılından itibaren turizm sektöründe arzdaki büyük artış sonucunda turizm ve otel işletmeciliği alanında birçok hizmet işletmesi nitelikli insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Turizmin ülke ekonomisindeki etkinliği, döviz geliri sağlaması ve istihdam olanakları yaratması her geçen yıl artmaktadır.

Programdan mezun olan öğrenciler, konaklama işletmelerinde (ön büro, kat hizmetleri, mutfak, servis, bar, satın alma, pazarlama ve satış, insan kaynakları departmanlarında),  yiyecek içecek işletmelerinde, seyahat acentalarında (rezervasyon, operasyon, biletleme, muhasebe departmanlarında) ve havayolu işletmelerinin çeşitli pozisyonlarında istihdam edilmektedir.

 

Program Bilgi Paketi :

Müfredat ve ders içeriklerine erişmek için TIKLAYIN.

 

Program Mail Adresi : otellokantaikram@usak.edu.tr

 

Program Öğretim Elemanları :

 

Dr.Öğr. Üyesi Veli Erdinç ÖREN

Öğr. Gör. Dr. İlknur MAZAN

Öğr. Gör. Dr. Tuba ŞAHİN ÖREN

erdinc.oren@usak.edu.tr

ilknur.mazan@usak.edu.tr

tuba.sahin@usak.edu.tr

3414

3531

3521