Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

 

Taban ve Tavan Puanları: 208,33058 – 261,76481 "2019 YKS"

 

Kazanılan Unvan:  Ön Lisans Mezunu Kimya Teknikeri

 

Programın Amacı:

Sanayi sektörünün ve sağlık sektörünün en büyük eksikliklerinden biri olan “nitelikli laboratuar çalışanı” eksikliğidir. Gelişen sanayi kolları ile birlikte artan kaliteli ve donanımlı eleman ihtiyacı nedeniyle çok farklı sektörlerde yoğun bir istihtam talebi beklenmektedir. Meslek yüksekokulumuz, bu ihtiyacı karşılayabilecek nitelikli, yeniliğe ve gelişime açık kimya teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  

Dersler Hakkında:

Genel Kimya, Analitik Kimya, Kimya Teknolojisine Giriş, Organik Kimya, Cihazlar Teknolojisi, Sanayi Kimyası, Polimer Kimyası, Su Teknolojisi, Deri Teknolojisi, Biyokimya, Laboratuvar Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Dersi gibi dersleri içermektedir.

 

Mezun Olanların İstihdam ve Çalışma Alanları: Kamu kurum ve kuruluşlarında;

    Kamu sektöründe Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde,

    Çeşitli Bakanlıkların bünyesinde (Çevre, Tarım,..vb.) kimya teknikeri olarak,

 

Özel sektörde;

 

    Hastanelerin Biyokimya- Tıbbi Tahlil Laboratuarlarında,

    Fabrikaların üretim bölümlerinde,

    Çeşitli sektörlerde (ilaç, seramik, gıda, tekstil,…v.b.) Kalite Kontrol  Laboratuarlarında,

    Çeşitli sektörlerde (ilaç, seramik, gıda, tekstil,…v.b.) Fabrikaların Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Laboratuarlarında,

    Çeşitli sektörlerde (ilaç, seramik, gıda, tekstil,…v.b.) Fabrikaların Analitik-Geliştirme (AN-GE) Laboratuarlarında kimya teknikeri olarak görev alılar.

 

Programdan DGS ile Geçiş Yapılabilen 4 Yıllık Bölümler:

    Kimya

    Kimya Mühendisliği

    Çevre Mühendisliği

    Kimya ve Süreç Mühendisliği

    Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

  

Atölye ve Fiziki İmkânlar:

Banaz Meslek Yüksek Okulu yerleşkesinde;

    1 Kimya Laboratuvarı,

    1 Uygulama Laboratuvarı,

 

Program Öğretim Elemanları : 

Program Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Hülya ELMALI GÜLBAŞ

Öğretim Elemanı : Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ALKAN ALKAYA