Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

 

Programın Amacı:

Kimya Programının amacı, üretim yapan çok çeşitli sektörlerin ihtiyacını karşılayabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterliğe sahip, kimya endüstrisinde, kimya mühendisleri ve kimyagerlerle işçiler arasında köprü görevi yapacak kimya teknikerleri yetiştirmektir.

         Genel olarak Temel kimya ve Kimyasal Teknoloji olmak üzere iki dalda verilen derslerde, kimyanın temeli konularının, teknolojilere nasıl uygulandığı Kimya Teknolojisi programının kapsamındadır. 30 iş günü zorunlu staj uygulaması ile bu teorilerin endüstrilerde nasıl uygulandığı göstermek ana hedeflerdendir. Bu uygulamaların kapsamı; Genel Kimya, Analitik Kimya, Kimya Teknolojisine Giriş, Organik Kimya, Cihazlar Teknolojisi, Sanayi Kimyası, Polimer Kimyası, Su Teknolojisi, Deri Teknolojisi, Biyokimya, Laboratuvar Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Dersi gibi dersleri içermektedir.

         Bölüm mezunları İş ve işçi sağlığı, laboratuvar güvenliği, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip, Alanında deney yapabilme, veri toplayabilme ve elde edilen verileri istatistikî olarak değerlendirip yorumlayabilme ve raporlayabilme yeteneğine sahip, Alanındaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilme becerisine sahiptirler.

 

Programın Sektördeki Yeri:

Kimya Teknolojisi Programı mezunları Kimya Teknikeri ünvanı alırlar. Program mezunları ülkemizde kamu sektöründe (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Ulaştırma, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı kuruluşlar, Devlet Su İşleri, KİT’ler vb.) fabrikaların üretim bölümlerinde, kalite kontrol laboratuvarlarında,  Fabrikaların Araştırma-Geliştirme (AR-GE), Fabrikaların  Analitik-Geliştirme (AN-GE) Laboratuvarlarında, ve çeşitli analiz laboratuvarlarında kimya teknikeri olarak, özel sektörde, Fabrikaların üretim bölümlerinde, Çeşitli sektörlerde (ilaç, seramik, gıda, tekstil, boya, kağıt, enerji, polimer…v.b.)  Kalite Kontrol  Laboratuvarlarında, Çeşitli sektörlerde (ilaç, seramik, gıda, tekstil, boya, kağıt, enerji, polimer…v.b.) Fabrikaların Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Laboratuvarlarında, Çeşitli sektörlerde (ilaç, seramik, gıda, tekstil, boya, kağıt, enerji, polimer…v.b.) Fabrikaların Analitik-Geliştirme (AN-GE) Laboratuvarlarında, Fabrikaların Proses ve Tesis Kontrollerinde, Fabrikaların Temel Ekipman kurulumu aşamalarında, Ürün işleme tesislerinde, Araştırma ve Deney merkezlerinde, . Endüstriyel işletmelerin neredeyse tamamında üretim ve kalite kontrol bölümlerinde kimya teknikeri olarak istihdam edilirler.

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile alanlarıyla ilgili olarak Çevre Mühendisliği, Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Lif ve Polimer Mühendisliği Malzeme Mühendisliği bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir.

 

 

Program Bilgi Paketi :

Müfredat ve ders içeriklerine erişmek için TIKLAYIN.

 

 Program Öğretim Elemanları :

 


Dr.Öğr.Üyesi Hülya ELMALI GÜLBAŞ

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep ALKAN ALKAYA

hulya.elmali @usak.edu.tr

zeynep.alkan@usak.edu.tr

3522

3523

 

   

 

Programın Amacı:

Kimya Programının amacı, kimya, gıda ve tarım gibi çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren kamuya ait veya özel işletmelerde, çeşitli amaçlar için işletmelerin bünyelerinde bulunan laboratuvarlarda çalışabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterliğe sahip, temel analizleri yapabilecek ve laboratuvar cihazlarını kullanabilecek, alanında deney yapabilme, veri toplayabilme ve elde edilen verileri istatistikî olarak değerlendirip yorumlayabilme ve raporlayabilme yeteneğine sahip, alanındaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilme becerisine sahip Laboratuvar Teknikerleri yetiştirmektir. 

         Genel olarak Temel kimya ve Laboratuvar Teknoloji olmak üzere iki dalda verilen derslerde, kimyanın temeli konularının, teknolojilere ve laboratuvarda nasıl uygulandığı Laboratuvar Teknolojisi programının kapsamındadır. 30 iş günü zorunlu staj uygulaması ile bu teorilerin farklı endüstri kollarında laboratuvar çalışmalarında nasıl uygulandığı göstermek ana hedeflerdendir. Bu uygulamaların kapsamı; Genel Kimya, Analitik Kimya, Laboratuvar Güvenliği, Laboratuvar Aletleri Bakım ve Kullanımı, Laboratuvar Teknikleri, Organik Kimya, Enstrümental Analiz, Spektroskopik Yöntemler,Biyokimya, Kimyasal Analiz, Çevresel Analiz, İş Sağlığı ve Güvenliği Dersi gibi dersleri içermektedir.

         Bölüm mezunları İş ve işçi sağlığı, laboratuvar güvenliği, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip, endüstrinin birçok kolunda faaliyet gösteren işletmelerin laboratuvar birimlerinde gerçekleştirilen temel analizleri yapabilecek, laboratuvar cihazlarını kullanabilecek ve aynı zamanda laboratuvar yönetim sistemlerini bilmeleri nedeniyle laboratuvar sorumlusu olarak görev yapabilecek donanıma sahiptirler. 

 

Programın Sektördeki Yeri:

Laboratuvar Teknolojisi Programı mezunları Laboratuvar Teknikeri ünvanı alırlar. Program mezunları ülkemizde kamu sektöründe (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Ulaştırma, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı kuruluşlar, Devlet Su İşleri, KİT’ler vb.) fabrikaların üretim bölümlerinde, kalite kontrol laboratuvarlarında,  Fabrikaların Araştırma-Geliştirme (AR-GE), Fabrikaların  Analitik-Geliştirme (AN-GE) Laboratuvarlarında, ve çeşitli analiz laboratuvarlarında kimya teknikeri olarak, özel sektörde, Fabrikaların üretim bölümlerinde, Çeşitli sektörlerde (ilaç, seramik, gıda, tekstil, boya, kağıt, enerji, polimer…v.b.)  Kalite Kontrol  Laboratuvarlarında, Çeşitli sektörlerde (ilaç, seramik, gıda, tekstil, boya, kağıt, enerji, polimer…v.b.) Fabrikaların Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Laboratuvarlarında, Çeşitli sektörlerde (ilaç, seramik, gıda, tekstil, boya, kağıt, enerji, polimer…v.b.) Fabrikaların Analitik-Geliştirme (AN-GE) Laboratuvarlarında, Fabrikaların Proses ve Tesis Kontrollerinde, Fabrikaların Temel Ekipman kurulumu aşamalarında, Ürün işleme tesislerinde, Araştırma ve Deney merkezlerinde, . Endüstriyel işletmelerin neredeyse tamamında üretim ve kalite kontrol bölümlerinde kimya teknikeri olarak istihdam edilirler.

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile alanlarıyla ilgili olarak Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bitki Koruma, Bitkisel Üretim Teknolojileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Gıda Teknolojisi, Organik Tarım İşletmeciliği, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Kimya bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir.

 

 

Program Bilgi Paketi :

Müfredat ve ders içeriklerine erişmek için TIKLAYIN.

 

 Program Öğretim Elemanları :

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Melek GÖKMEN KARAKAYA

melek.karakaya@usak.edu.tr

3517