Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

 

Taban ve Tavan Puanları: 202,91316 – 254,34319  "2019 YKS"

 

Kazanılan Unvan: İç Mekân Tasarım Teknikeri

 

Program Hakkında:

Sanat ve tasarım alanı, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültür ve tarihsel sürecin bir ürünüdür. İç mekân tasarımı da bu alanın içindedir. Günümüzde insanlar yaşadıkları mekânları estetiği, fonksiyonelliği ve teknolojiyi bir arada kullanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve kullanmaktadır. Kalite ve rekabetin oldukça yoğun yaşandığı, tüketici ihtiyaçlarının değiştiği günümüzde iç mekân tasarımı alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır.

 

Programın Amacı:

Sanat ve Tasarım, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültür, tarihsel sürecin bir ürünüdür. İç Mekân Tasarımı da bu alanın içindedir. Günümüzde insanlar yaşadıkları mekânları estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve kullanmaktadır. Değişen tüketici ihtiyaç ve gereksinimleri; iç mekân tasarımı alanlarında faaliyet gösteren sektörde yer edinmek isteyen işletmelerin üretim sistemlerinde "alternatif sanat ve tasarım" ürünlerinin üretimini artırmaktadır. Kalite ve rekabetin oldukça yoğun yaşandığı, tüketici ihtiyaçlarının değiştiği günümüzde İç Mekân Tasarımı alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır.

Bu özelliklere uygun mesleki bilgilerle donatılmış ön lisans düzeyinde öğrenci yetiştirmek, gerek bölüm öğretim elemanlarının yaptığı, gerekse ülke çapında yapılan araştırmalarla şu anda kalifiye eleman eksikliği olan işletmelere gerekli mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlamaktadır.  

 

Dersler Hakkında:

İç Mekân Tasarımı programı ders içerikleri, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgileri içermektedir. Bu amaçla program müfredatı; teknik resim, bilgisayar destekli tasarım, iç mekân tasarımı, temel tasarım ilkeleri, dekorasyon teknolojisi, malzeme ve yapı bilgisi gibi derslerle zengin bir içerik arz etmektedir. Bu derslerin yanında öğrencilerimize mesleki uygulama ve staj imkânları da sunulmaktadır. 

 

Programdan mezun olacakların istihdam ve Çalışma Alanları:

İç Mimarlık ofislerinde, mobilya fabrikalarının tasarım bölümlerinde, Restorasyon firmalarında proje elemanı olarak, mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım bürolarında vb sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör olarak çalışabilirler. Ayrıca Dikey Geçiş Sınavını kazanmaları halinde ilgili Fakültelerin ilgili bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Mobilya ve Dekorasyon atölyelerinin tasarım bölümleri, Restorasyon firmalarında proje elemanı, Mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı, Maket yapım bürolarında vb sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör.

 

Programdan DGS ile Geçiş Yapılabilen 4 Yıllık Bölümler:

2547 Sayılı Yükseköğrenim kanunun 7.nci maddesinin (e) bendi ile 4702 sayılı Kanunla 45. maddesine eklenen (e) bendi gereği programı başarı ile tamamlayan öğrenciler branş karşılığı olan bölümlere Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yapabilirler:

İç Mimarlık,

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,

Mimarlık,

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi,

Geleneksel Türk El Sanatları,

Geleneksel  Türk Sanatları.

  

Program Öğretim Elemanları : 

Program Başkanı : Öğr. Gör. Aslı ERDEM 

Öğretim Elemanı : Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KARAMAN

Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Dr. Aslı DOĞAN

Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Şahser GÜVEN