Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu
 

 

 Programın Amacı :

Mimari dekoratif sanatlar programının amacı, iç ve dış mimari yapı dekorasyon sanatlarında, dekorasyon malzemelerinin tasarım aşamalarında, sanat ve teknoloji alanındaki yeniliklerle tasarım alışkanlığı kazanan teknik elemanlar yetiştirmektir. Avrupa ve Anadolu mimarlık geleneğinde dekorasyon kavramını ele alarak mekansal farkındalığın geliştirilmesini amaçlar. Sanat ve kültür varlıklarımızdan olan mimari yapıların aslına uygun bir biçimde korunmasını sağlar hem de yeni dekorasyon önerileri getirir.

Bölümünün amaçlarından en önemlisi; mimarî eserlerdeki bezeme onarımlarını doğru tekniklerle yapabilen teknikerler yetiştirmektir. Öğrenciler bu bölümde, kültürel miraslarımızı ve dekoratif sanatlarımızı tanıyıp; doğru uygulamalar yapmayı öğrenirler.

Ayrıca tasarım ve çizim yeteneğine sahip, şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen, estetik görüşü olan, dikkatli ve sabırlı, alanındaki teknolojik ve sanatsal gelişmeleri göz önünde bulunduran, işletmelerde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmek programın amaçları arasındadır.

 

Programın Sektördeki Yeri :

Mimari dekoratif sanatlar; tarihî binaların, saray ve cami gibi mimarî eserlerin onarılmasında büyük rol oynar. Kültür varlıklarımızdan olan mimarî yapıların korunması ve aslına uygun dekoratif tekniklerle onarılması gerekiyor. Ancak bu uygulamaları yapan kişilerin, alanda eğitim görmüş olmaları daha da elzemdir.

Tarih öncesi ve tarih dönemlerinde, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yapılmış olan çok sayıda mimarî eser bulunuyor. Bu kültürel miraslarımıza sahip çıkarak, atalarımızdan bize kalan eserleri doğru tekniklerle korumalıyız. Bu eserlerde kullanılan dekoratif sanatlar ve teknikleri, eserlerin orijinal yapılarına ve malzemelerine göre uygulamak gerekiyor. Doğru tekniklerle ve aslına uygun şekilde yapılan uygulamalar, eserlerin dekoratif süslemelerini uzun süre koruyabiliyor. Zamanın ve çevresel koşulların olumsuz etkilerine karşı, özellikle mimarî yapılarda çeşitli yıpranmalar oluyor. Hasarların, uygun onarım teknikleriyle onarılması ve dekoratif bezemelerin de aslına uygun olarak yapılmasını sağlamalıyız.

Bu nedenle, uygulamaları yapan kişilerin teknik olarak uzman olmaları gerekiyor. Mimarî dekoratif sanatlar alanında teknik bir uzman olmak için, yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinde öğrenim görmek gerekiyor. Mezun olan öğrenciler, yukarıda bahsettiğimiz işleri teknik eleman veya tekniker unvanlarıyla yapabiliyorlar.

Bu programdan mezun olan öğrenciler; Mimari restorasyonlar, dekorasyon, duvar resmi atölyeleri, vitray ve alçı atölyeleri ile desen tasarım ünitelerinde, tekstil tasarım atölyelerinde, cam-seramik fabrika ve atölyelerinde, iç mimarlıkla ilgili bürolarda çalışabildikleri gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Müzeler gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Özel atölye çalışmaları ile markalaşma yolunda başarı elde edebilirler.

 

Program Bilgi Paketi :

Müfredat ve ders içeriklerine erişmek için TIKLAYIN.

 

Program Mail Adresi : elsanatlari@usak.edu.tr

 

Program Öğretim Elemanları :

Öğr. Gör. Can GÖKÇE

Öğr. Gör. Fatma CAN

Öğr. Gör. Önder DÜZ

can.gokce@usak.edu.tr


fatma.can@usak.edu.tr


onder.duz@usak.edu.tr

3536


3539


3535

 
 

  

 

Programın Amacı :

Üniversite-Sanayi işbirliği ile sektörü ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden program, seramik alanında öğrencilere bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanakları sağlayarak sanatın insana ait en üst düzeydeki etkinliklerden biri olduğunu özümseyen evrensel düşünce ve değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.

Seramik sektöründeki kuruluşların teknik ve sanatsal anlamda ihtiyacına cevap verebilecek, teorik ve pratik bilgisi yeterli, teknolojiyi takip eden, kendini sürekli yenileyen, çevresine ve içinde yaşadığı topluma katkı sağlayan, alanında yetkin, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmek, programın amaçları arasındadır.

 

Programın Sektördeki Yeri :

Türkiye’nin cam ve seramik sektörlerinde küresel pazarda önemli bir rolü bulunmaktadır. Türkiye bu sektörler içinde Avrupa’nın ve dünyanın başlıca üretici ve ihracatçı ülkeleri arasında yer almaktadır.  Cam ve seramik sektörlerinin, yerli kaynakların kullanıldığı, ithal ürünlere bağımlılığı az olan, net ihracatçı yapısıyla Türkiye dış ticaret dengesine pozitif katkı sağlayan sektörler arasındadır. Her geçen yıl artan ihracat verileri sektördeki büyümeyi ve buna paralel olarak alanında uzman teknik elemana da ihtiyaç vardır.

Bu bağlamda ülkemizde ve dünyada günümüz şartlarına uygun olarak gelişen teknoloji paralelinde cam ve seramik alanında endüstriyel uygulamalar yapan teknik elaman dışında sanatsal alanda dekorasyon ve restorasyon çalışmaları da yapabilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.

Programdan mezun olan öğrenciler Seramik ve Cam sektöründe Programda öğrenim gören öğrenciler, tekniker unvanıyla mezun olmaktadır. Mezunlarımız serbest seramik ve cam sanatçılığının yanı sıra çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda sanat eğitimcisi ve sanat danışmanlığı yapabilmektedirler. Ayrıca alana ilişkin bazı meslek çeşitleri de şöyle sıralanabilir: alçı model kalıpçı, tornacı, sır üstü dekorcu, vitraycı, tezyinatçı vb. mesleki yeterlikler ile de seramik ve cam sektöründe kamu ve özele ait işletmelerinin dijital baskı, model üretimi, arge, dekorlama, sırlama, alçı ve kalıp bölümlerinde çalışabilirler. Bu alanlar dışında tasarım yapan ilgili sektörlerde de iş bulma olanaklarına sahiptirler.

 

Program Bilgi Paketi :

 

Müfredat ve ders içeriklerine erişmek için TIKLAYIN.

 

 Program Öğretim Elemanları :

 

 

 

Öğr. Gör. Mehmet KÜÇÜK

Öğr. Gör. Fatma Nur TAYLAN


mehmet.kucuk@usak.edu.tr


fatmanur.taylan@usak.edu.tr


3527


3524