Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

 

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı Kuruluş Yılı : 2013

 

Eğitime Başlama Yılı : 2013-2014

 

Eğitim Süresi : 2 Yıl

 

Puan Türü : TYT

 

Kontenjan :  50 (2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi)

 

Taban ve Tavan Puanları : 209,70277 – 279,85113  "2018 YKS"

  

Kazanılan Unvan : 

Ormancılık ve Orman Ürünleri programı bitirenlere “Önlisans Diploması”  ve KPSS sınavıyla devlet orman İşletmelerine atandıkları takdirde Orman Muhafaza Memuru unvanı verilir

 

 

Misyon ve Vizyon : 

T.C. Devletinin anayasal kurallarına bağlı çağdaş demokratik bir üniversite amaçları doğrultusunda; ulusal/uluslar arası kurum ve kuruluşlara teknik eleman ihtiyaçlarını karşılayan, yönetici ve araştırmacı rolleri üstlenebilme, iyi iletişim kurma, orman ekosistemlerine yönelik eleştirisel düşünme, sorunları anında saptama ve kararlar verebilme, yeni bilimleri öğrenmeye ve buna bağlı kendini geliştiren niteliklere sahip, insani ve ahlaki değerleri her yerde iyi kullanabilen meslek erbabı yetiştirmektir.

Çağın teknolojik bilgi ve gereklilikleriyle donanmış, kendine güveni tam eleman yetiştiren güvenilir, saygın ve ulusal düzeyde tercih edilen bir bölüm olmaktır

 

 

Program Hakkında :

Ormancılık Bölümü ve bölüme bağlı Ormancılık ve Orman Ürünleri programı 2013 yılında açılmış ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci ve ikinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.  

  

 

Programın Amacı :

Mezunlarına ormancılık teorisi ve politikasında bir temel sağlamak, ekolojik koşulları hakkında, çevre ve ormancılık hakkında, ormancılık işlerinin hangi işleri kapsadığını öğretmek, hem özel sektör hem de kamu sektöründeki çalışma alanları için nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

 

 

Dersler Hakkında :

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programında örgün eğitim verilmektedir. Programı ağırlıklı uygulama dersleri oluşturmaktadır. Eğitim sürecinin başında teorik, dersler verilmektedir. Orman, orman işleri, bitki türleri ve çevre hakkında bilgi kazanan öğrenciler mesleki uygulama derslerinde edindikleri bilgileri ortaya koymaktadırlar. Mesleki bilgiler yenilenen ve değişen teknolojik imkanlar ve kanunlara uyum sağlayacak şekilde güncellenmektedir.

 

Mezun Olanların İstihdam ve Çalışma Alanları :

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün Taşra Kuruluşlarında Orman Muhafaza Memuru olarak çalışabilir. Ormancılıkla ilgili özel kuruluşlarda çalışabilir.

  

Programdan DGS ile Geçiş Yapılabilen 4 Yıllık Bölümler :

Ormancılık ve Orman Ürünleri ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği veya Orman Endüstri Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

Program Öğretim Elemanları : 

Program Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KARAMAN 

Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Ahmet Erkan METİN 

Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Fatma Aydın YENİ