Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

 

Taban ve Tavan Puanları:  191,71323 – 299,02609 "2019 YKS"

 

Kazanılan Unvan: 

             Turizm ve Otel İşletmeciliği Programını bitirenlere “Önlisans Diploması”  ve “Turizm ve Otelcilik Meslek Elemanı” unvanı verilir.

 

Program Hakkında:

                Türkiye ve dünya turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu, Turizm ve Otel Hizmetleri alanında gerekli olan tüm teorik bilgiye hâkim ve sektörel deneyime sahip, bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, Turizm ve konaklama sektöründeki en son gelişmeleri yakından izleyen, insan ilişkilerinde başarılı, iletişimi güçlü, ingilizce bilgisini aktif olarak kullanabilen ve vizyonu geniş ve sürekli gelişime açık, kalifiye ara eleman yetiştirmek amacıyla kurulan Meslek Yüksekokulumuz Turizm ve Otel İşletmeciliği programında, mesleki dersler teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir. Teorik dersler meslek yüksekokulumuz binasında işlenirken, uygulamalı dersler ise bölgede bulunan turizm işletmelerinde öğretim elemanlarının nezaretinde işlenmektedir.

İnsan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi projesi (İKMEP), beşinci seviye meslek standartlarına dayalı olan bu program, Turizm Otel İşletmeciliği ve Seyahat Sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve donanıma sahip olan öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Bu süreçte, teorik ve işyeri uygulamasına dayalı pratik eğitim verilmektedir. Mezun olabilmek için 4 dönemde 120 AKTS ders almak ve 30 iş günü stajı tamamlamak gerekmektedir. Turizm ve Otel İşletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, konaklama işletmeleri, seyahat acentaları ile  yiyecek içecek işletmelerinde ve bu hizmetleri veren kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmektedirler.  

  

Programın Amacı:

             Türkiye ve dünya turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu, Turizm ve Otel Hizmetleri alanında gerekli olan tüm teorik bilgiye hâkim ve sektörel deneyime sahip, bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, Turizm ve konaklama sektöründeki en son gelişmeleri yakından izleyen, insan ilişkilerinde başarılı, iletişimi güçlü, ingilizce bilgisini aktif olarak kullanabilen ve vizyonu geniş ve sürekli gelişime açık, kalifiye ara eleman yetiştirmek.

  

Dersler Hakkında:

             Turizm ve konaklama sektöründe hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olabilecek veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık programda genel olarak aşağıda belirtilen dersler yer almaktadır;

 

·          Genel Turizm, Turizm Coğrafyası, Turizm Pazarlaması Dersleri

·          Turizmde Güncel Yaklaşımlar, Alternatif Turizm Çeşitleri Dersleri

·          Otel İşletmeciliği ve Yönetim Dersleri

·          Otelcilik Otomasyon Sistemleri Dersleri

·          Ön Büro Hizmetleri Dersleri

·          Yiyecek İçecek Hizmetleri Dersleri

·          Kat Hizmetleri Dersleri

·          İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Genel Muhasebe, İnsan Kaynakları ve İşletme Yönetimi Dersleri

·          Yabancı Dil (İngilizce), Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) ve 2.Yabancı Dil (Almanca) Dersleri

  

Mezun Olanların İstihdam ve Çalışma Alanları:

             İş olanakları oldukça geniş olan Turizm ve Otelcilik Programından mezun olan öğrenciler; genel olarak turizm endüstrisinde mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili özel sektör ve kamu sektöründe istihdam edilirler. Mezunların çalışabilecekleri bazı alanlar aşağıda örneklendirilmektedir;

 

·         Uluslararası ve ulusal konaklama işletmelerinin; ön büro, kat hizmetleri, mutfak, servis, bar, satın alma, pazarlama ve satış, insan kaynakları, muhasebe vb. departmanlarında,

·         Yiyecek İçecek İşletmelerinin mutfak, servis, bar, satın alma, pazarlama ve satış departmanlarında,

·         Seyahat Acentalarının rezervasyon, operasyon, biletleme, muhasebe vb. departmanlarda,

·         Havayolu şirketlerinin yer hizmetlerinin çeşitli pozisyonlarında,

·         Çeşitli ulaştırma şirketlerinde,

·         Kongre ve fuar organizasyonu yapan şirketlerde,

·         Kongre-konferans merkezlerinde,

·         Hastanelerde yatak ve yiyecek-içecek servis hizmetlerinde,

·         Turizm enformasyon merkezlerinde çalışabilirler.

·         Ayrıca mezunlar, turizm sektöründe faaliyet göstermek üzere kendi kuracakları işletmelerde de kaliteli ve profesyonel hizmet verebilecek niteliğe sahip olacaklardır.

  

Programdan DGS ile Geçiş Yapılabilen 4 Yıllık Bölümler:

             Turizm ve Otelcilik Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir. Mezun olan öğrencilerin DGS'ye girerek yerleşebilecekleri bazı bölümler şunlardır: 

 

·          İşletme,

·          Konaklama İşletmeciliği,

·          Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği,

·          Konaklama ve Turizm İşletmeciliği,

·          Turist Rehberliği,

·          Turizm İşletmeciliği,

·          Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik,

·          Turizm ve Otel işletmeciliği,

·          Turizm ve Rehberlik lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

  

Atölye ve Fiziki İmkânlar:

·         Otelcilik Otomasyon Sistemleri dersleri kapsamında 1 adet 50 kişi kapasiteli bilgisayar laboratuvarı,

·         Uygulama dersleri için kullanılabilecek merkez yerleşkede yer alan Üniversite Sosyal Tesisleri

  

Program Öğretim Elemanları : 

Program Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Veli Erdinç ÖREN 

Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Tuba ŞAHİN ÖREN 

Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. İlknur MAZAN