Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

 

İnşaat Teknolojisi Programı Kuruluş Yılı: 2016

 

Eğitime Başlama Yılı: 2017

 

Eğitim Süresi: 2 Yıl

 

Puan Türü: YGS-1

 

Kontenjan: 35 ( 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi)

 

Taban ve Tavan Puanı: 224,97916 – 308,87651 "2018 TYT"

 

Kazanılan Unvan: İnşaat Teknikerliği

 

Misyon:

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan projelerin tasarımı, İlgili standartlara ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde imalatların yaptırılmasını sağlayacak yeteneklere sahip, İnşaat sektöründeki her türlü imalatların tekniğe uygun bir şekilde yapılmasını sağlayan ve kontrolünü yapabilecek birikimi olan, kamu sektöründe ve özel sektörde görev alabilecek nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

 

Vizyon:

Gerek büroda, gerekse şantiyede inisiyatif alarak her iki çalışma ortamında da yapılması gereken işleri sevk ve idare edebilen ve bu amaçla ihtiyaç duyulacak stratejileri geliştirebilen ve uygulayabilen, alanıyla ilgili teknolojiye vakıf ve bunları sürekli yenileyebilen; iş dünyasında en çok aranılan teknik elemanlardan olacak şekilde mesleki bilgilerle donatılmış, çağdaş, girişimci, kendine güvenen, uluslararası düzeyde bilgilere sahip mezunlar yetiştirmektir.

 

Program Hakkında:

Üniversite Giriş Sınavı'ndan yeterli puan alan öğrenciler bölümün önlisans programına başlamaya hak kazanırlar. İnşaat Programı; iki yıllık olup, İnşaat uygulamaları, teorisi, yapım teknikleri ve malzemeler hakkında öğretim veren teknik bir programdır. Eğitim Türkçedir.

 

 

Programın Amacı:

Programın misyon ve vizyonu doğrultusunda İnşaat Teknikeri yetiştirmektir.

 

 

Dersler Hakkında:

İnşaat Teknolojisi, inşaat uygulamaları, teorisi, yapım teknikleri ve malzemeler hakkında öğretim veren teknik bir programdır.  Öğrencilerimize inşaat bürolarında tüm bilgi ve teknoloji gereçlerini en iyi şekilde kullanabilme, proje hazırlayabilme, metraj hesabı yapabilme ile ilgili tüm teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. 

 

 

Mezun Olanların İstihdam ve Çalışma Alanları:

İnşaat teknikerleri; baraj, yol, hava alanı, konut vb. yapı inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu ya da yerel yönetimlerde teknik eleman olarak görev alan meslek grubunu oluştururlar.

 

 

Programdan DGS ile Geçiş Yapılabilen 4 Yıllık Bölümler:

İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerine DGS sınavı ile geçiş yapılabilmektedir.

 

 

Program Öğretim Elemanları : 

Program Başkanı : Öğr. Gör. Mürüvvet SURA 

Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Erdem ÜSTÜNAY

 

Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Hakan AKBABA