Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

 

Pazarlama ve Reklamcılık Programı Kuruluş Yılı: 2003

 

Eğitime Başlama Yılı: 2003-2004 Öğretim yılı

 

Eğitim Süresi: 2 Yıl

 

Puan Türü: YGS-6

 

Kontenjan: 21  ( 2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi )

 

Taban ve Tavan Puanları: Taban Puan: 199,536 – Tavan Puan 199,536 "2017 YGS-1"

 

Kazanılan Unvan: Program mezunlarına “Pazarlama Meslek Elemanı” unvanı verilir.   

 

 

Misyon & Vizyon: 

Pazarlama ile ilgili temel bilgileri edinmiş ve bu bilgileri kullanabilen, sorunları analiz edip çözümleyebilme yetisine sahip ayrıca kendisine verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirebilen pazarlama meslek elemanları yetiştirmektir. 

Sektörün pazarlama ve reklamcılıkla ilgili çeşitli kademelerinde ihtiyaç duyulan niteliklere özgü, pazarlama ve reklamcılığın önemini kavrayabilen öğrenciler mezun ederken aynı zamanda eğitim kalitesinin artırılmasını hedefleyen öğretim elemanlarıyla birlikte saygın bir bölüm olmaktır.

 

Program Hakkında :

 

Pazarlama sektörü dünya genelinde her geçen gün büyüyen, gelişen, kendini yenileyen bir yapıya sahiptir. Özellikle yaşanan son global kriz bir kere daha göstermiştir ki, ülkelerin sürdürülebilir büyümeyi yakalamaları için yalnızca üretime odaklanmaları yeterli olmamakta, üretilen ürünlerin uygun stratejiler izlenmek suretiyle pazarlanması da aynı derecede, hatta belki de daha büyük bir öneme sahip olmaktadır. Zira üretilen bir ürünün tek başına bir ekonomik getirisi yoktur, ancak uygun stratejiler seçilerek pazarlanabildiği sürece ekonomik getiri unsuru olabilmektedir.

Pazarlama Programı, piyasaya, çağdaş pazarlama anlayışını benimsemiş özgüvenli ve mesleki bilgi ve becerileri yüksek mezunlar sunmayı hedeflemektedir. Mezunlar sahada ve mağazalarda satış elemanı, satış temsilcisi, satış yöneticisi, pazarlama şirketlerinde araştırmacı, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında da müşteri temsilcisi olarak görev alabilmektedirler.

 

Programın Amacı :

Öğrencilerin pazarlama alanında bir uzman olabilmeleri için gerekli temel koşulları sağlamaktır.

 

 

Dersler Hakkında :

Program kapsamında Matematik, İstatistik, İktisat, Hukuk, Muhasebe, Bilgisayar Teknolojileri gibi temel derslerin yanında; Satış Teknikleri ve Yönetimi, Tüketici Davranışları, Marka ve Marka Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Perakende Yönetimi, Hizmet Pazarlaması, Uluslararası Pazarlama, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, E-Ticaret, Pazarlama Araştırmaları, İnovasyon vb. gibi meslek dersleri verilmektedir.

Ders içerikleri; sektör temsilcileri, mezun öğrenciler ve öğretim elemanlarımızdan oluşan bir Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda ihtiyaçlara göre güncellenmektedir.

Teorik dersler dışında uygulamalı derslerle de desteklenen eğitim sistemi, öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında iş hayatına uyum süreçlerinin hızlandırılması sağlamaktadır. Ayrıca okulumuza davet edilen sektörün saygın kişileriyle gerçekleşen paneller sayesinde bu sektördeki uzman kişilerin tecrübelerinden de faydalanılmaktadır.

 

 

Mezun Olanların İstihdam ve Çalışma Alanları :

Bu programı başarıyla bitirenler şirketlerde satış elemanı, satış temsilcisi, satış yöneticisi veya halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında müşteri temsilcisi olarak görev alabilmektedirler.

 

 

Programdan DGS ile Geçiş Yapılabilen 4 Yıllık Bölümler :

Programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından Türkiye çapında her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yolu ile de birçok ulusal üniversitenin Açık Öğretim Fakülteleri veya örgün öğretim veren fakültelerin 4 yıllık lisans programlarına ve 4 yıllık lisans eğitimi veren yüksekokullarına da geçiş yapabilirler. Geçiş yapılabilecek programlar şunlardır:

·         Halkla İlişkiler

·         Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

·         Halkla İlişkiler ve Tanıtım

·         İletişim

·         İletişim Bilimleri

·         İşletme

·         İşletme Enformatiği

·         İşletme Yönetimi

·         İşletme/Ekonomi

·         Lojistik

·         Lojistik Yönetimi

·         Pazarlama

·         Reklam Tasarımı ve İletişimi

·         Reklamcılık

·         Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

·         Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

·         Uluslararası İşletme

·         Uluslararası İşletmecilik

·         Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

·         Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik

·         Uluslararası Ticaret

·         Uluslararası Ticaret ve Finans

·         Uluslararası Ticaret ve Finansman

·         Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

·         Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

 

Atölye ve Fiziki İmkânlar:

Bilgisayar laboratuvarı 40 adet bilgisayar ve “Netsis, Luca, vb.” muhasebe paket programları

 

Program Öğretim Elemanları:

Öğretim Elemanı: Öğr.Gör. Tolga YEŞİL

Öğretim Elemanı: Öğr.Gör. Yavuz DEMİRHAN