Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

 

İşletme Yönetimi Programı Kuruluş Yılı: 1993

 

Eğitime Başlama Yılı: 2009-2010 Öğretim yılı

 

Eğitim Süresi: 2 Yıl

 

Puan Türü: YGS-6

 

Kontenjan: 25 ( 2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi)

  

Taban ve Tavan Puanları:  Taban Puan: 185,880 – Tavan Puan 199,934 "2017 YGS-1"

 

 

Misyon :

Özel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin personel ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası gelişmelerin de göz önünde bulundurularak nitelikli, gerekli bilgi ve beceriyle donatılmış meslek elemanı yetiştirmektir.

 

Vizyon: 

Programın, eğitim kalitesinin artırılması için ulusal ve uluslararası sektörel gelişmeler ışığında sürekli güncellenerek dinamik bir yapı kazandırılarak  benzer bölümler arasındaki tercih edilebilirliğini artırıp saygın bir bölüm olmaktır.

 

Program Hakkında ve Kazanılan Unvan: :

Program mezunlarına “İşletme Meslek Elemanı” ünvanı verilir. Program mezunları işletmenin üst yönetimi tarafından planlanan çeşitli fonksiyonları yürütecek meslek elemanları olarak nitelendirilmektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

 

 

Programın Amacı:

İşletme Yönetimi Ön Lisans Programı’nın amacı kamu ve özel sektördeki çeşitli ölçeklerde faaliyet gösteren işletmelerin gereksinimlerini karşılayacak derecede nitelikli eleman gücünü yetiştirmektir.

 

 

Dersler Hakkında:

İki yıllık eğitim süresinde öğrencilere işletme yönetimi dersleri işletme yönetim fonksiyonları olan yönetim, araştırma ve geliştirme, pazarlama, muhasebe ve finansman yönetim, pazarlama, insan kaynakları, muhasebe ve finansman, inovasyon, marka yönetimi konularındaki temel bilgiler öğretilmektedir. Ayrıca ilgili programda yönetmelik gereği zorunlu staj ile teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi sağlanmakta ve öğrencilerin daha mezun olmadan sektörle iletişim kurum, uyum sağlamaları gerçekleşmektedir.

 

 

Mezun Olanların İstihdam ve Çalışma Alanları:

 • Çeşitli devlet ve özel sektör kuruluşlarının tüm bölümlerinde çalışma olanağı,
 • Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümleri,
 • Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik büroları,
 • Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi daireleri,
 • Yatırım ve finans kurumları,
 • Kamu ve özel bankalar.

 

Programdan DGS ile Geçiş Yapılabilen 4 Yıllık Bölümler:

Mezun olduktan sonra öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Lisans Bölümlerine geçiş yapmaktadırlar.

 • Bankacılık 
 • Bankacılık ve Finans 
 • Bankacılık ve Finansman
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi ve Finans
 • Girişimcilik
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • Muhasebe ve Denetim
 • Sağlık Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sermaye P. Denetim ve Derecelendirme
 • Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 •  

Atölye ve Fiziki İmkânlar:

Bilgisayar laboratuvarı ve “Netsis, Luca, vb.” muhasebe paket programları

 

 

Program Öğretim Elemanları:

Program Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Naci Ömer ALAYUNT

Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Tolga YEŞİL

Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Yavuz DEMİRHAN